Privacyverklaring

Privacyverklaring

EVA Optic, gevestigd aan De Velde 1 te Zwartsluis, verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met EVA Optic via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
EVA Optic B.V.
De Velde 1
8064 PH  Zwartsluis
Nederland
+31 (0)38 33 75 067
info@evaoptic.com
www.evaoptic.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

EVA Optic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • E-mailadres;
 • Website;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website/webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

EVA Optic verwerkt uw persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website/webshop;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om uw gedrag op onze website te analyseren en om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om uw surfgedrag over verschillende websites te volgen waardoor wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

EVA Optic neemt niet op basis van geautomatiseerde vewerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EVA Optic) tussen zit. EVA Optic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Snelstart, Mailchimp en WordPress.

 

Bewaren persoonsgegevens

EVA Optic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren standaard één jaar bewaartermijn voor de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een offerte- of orderaanvraag en daarbij behorende factuur hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar in verband met de wettelijke verplichting boekhouding.

 

Delen persoonsgegevens

EVA Optic deelt uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo delen wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens met een distributeur in de betreffende regio wanneer een offerte wordt aangevraagd of order wordt geplaatst. Ook delen wij zoals hierboven al aangegeven uw persoonsgegevens met de Belastingdienst en onze boekhouder. Met bedrijf die uw gegevens verwerken in opdracht van EVA Optic, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EVA Optic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EVA Optic uw persoonsgegevens enkel aan andere derden na uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies

EVA Optic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EVA Optic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EVA Optic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoekt kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marcom@evaoptic.com

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werken, op uw verzoek. EVA Optic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

EVA Optic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice via marcom@evaoptic.com

Opgemaakt door EVA Optic te Zwartsluis op 17 juli 2018.